top of page
1_670.jpg
2_670.jpg

Aad Granth Biome

This drawing highlights (with both imagery and full text) 12 of many reoccurring references to nature in the poetry of Sri Guru Granth Sahib (SGGS). From forests on land, to rain clouds in the sky, down to fish in the sea. All 12 pieces of writing included in this drawing have different authors, including all 6 gurus (mehla 1-5, 9) who contributed their writing to SGGS, and 6 of the bhagats (kabir, fareed, dhanna, saadhana, namdev & ravidas). See text, transliterations, & translations, detailed images below:

INCLUDED TEXT

1) ਕਮਲੁ/lotus

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨਦਾ ਗੁਨ ਗਾਇ ਮੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ਪਰੇਰੈ ॥੧॥
ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰਉ ਮਾਥੈ ਚਾਂਦਨਾ ਗ੍ਰਿਹਿ ਹੋਇ ਅੰਧੇਰੈ ॥੨॥
ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਉ ਪੇਖਿ ਨੇਰੈ ॥੩॥
ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੇਰੈ ॥੪॥੫॥੧੬॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Kānṛā mėhlā 5.
Sājnā sanṯ ā▫o merai. ||1|| rahā▫o.
Ānḏā gun gā▫e mangal kasmalā mit jāhi parerai. ||1||
Sanṯ cẖaran ḏẖara▫o māthai cẖāʼnḏnā garihi ho▫e anḏẖerai. ||2||
Sanṯ parsāḏ kamal bigsai gobinḏ bẖaja▫o pekẖ nerai. ||3||
Parabẖ kirpā ṯe sanṯ pā▫e vār vār Nānak uh berai. ||4||5||16||
-
Translation: (with elaborations)
Raag Kaanraa, Fifth Mehl (Authored by Guru Arjan; 5th Guru)
O friends, O Saints, come to me. ||1||Pause||
Blissfully singing praises of the Creator, the sins will be erased and thrown away. ||1||
Place your forehead at the feet of the Saints, and the darkness of your household shall be illumined. ||2||
By the Grace of the Saints, the heart-lotus blossoms forth. Meditate on the Lord of the Universe by feeling the presence within. ||3||
By the Grace of God, I have found the Saints. Over and over again, Nanak is a sacrifice to that moment. ||4||5||16||

(from page 1301, written by Guru Arjan Dev)

2) ਕਸੁੰਭੜੈ/safflower

ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ ॥
ਬੇੜਾ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥ਭਰਿ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੈ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥੧॥
ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁੰਭੜੈ ਜਲਿ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕ ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ॥
ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ॥੨॥
ਕਹੈ ਫਰੀਦੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ ॥
ਹੰਸੁ ਚਲਸੀ ਡੁੰਮਣਾ ਅਹਿ ਤਨੁ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥੩॥੨॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Sūhī laliṯ.
Beṛā banḏẖ na saki▫o banḏẖan kī velā.
Bẖar sarvar jab ūcẖẖlai ṯab ṯaraṇ ḏuhelā. ||1||
Hath na lā▫e kasumbẖ▫ṛai jal jāsī dẖolā. ||1|| rahā▫o.
Ik āpīnĥai paṯlī sah kere bolā.
Ḏuḏẖā thaṇī na āvī fir ho▫e na melā. ||2||
Kahai Farīḏ sahelīho saho alā▫esī.
Hans cẖalsī dummṇā ah ṯan dẖerī thīsī. ||3||2||
-
Translation: (with elaborations)
Raag Soohee, Lalit:
You were not able to make yourself a raft when you should have. (you were engrossed in materialism when you should have spent those moments in meditation and spiritual focus)
When the ocean is churning and over-flowing, then it is very difficult to cross over it. ||1|| (it is very difficult to detach yourself from materialism when you are so strongly attached)
Do not touch the safflower with your hands; its color will fade away, my dear. ||1||Pause|| (the colour of the safflower is bright and attractive, but impermanent; much like the materialistic things that entice us)
First, the bride herself is weak, and then, her Husband Lord's Order is hard to bear. (the bride(soul)-groom(creator) metaphor is repeatedly used)
Milk does not return to the breast; it will not be collected again. ||2|| (an allusion to the finite and precious nature of time)
Says Fareed, O my companions, when our Husband Lord calls,
the soul departs, sad at heart, and this body returns to dust. ||3||2||

(from page 784, wirtten by Sheikh Fareed)

3) ਬਨ/forest

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ੧੪ ॥
ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਤਨੁ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਣਿ ਬਨ ਜਾਈਐ ॥
ਸੋ ਜਲੁ ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਜਿਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰਿ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ ॥
ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥
ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥
ਪੀਵਿ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ॥੩॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥
ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥੪॥੧॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Rāg ga▫oṛī bẖagṯāʼn kī baṇī
Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ gur parsāḏ.
Ga▫oṛī gu▫ārerī sarī Kabīr jī▫o ke cẖa▫upḏe 14.
Ab mohi jalaṯ rām jal pā▫i▫ā.
Rām uḏak ṯan jalaṯ bujẖā▫i▫ā. ||1|| rahā▫o.
Man māraṇ kāraṇ ban jā▫ī▫ai.
So jal bin bẖagvanṯ na pā▫ī▫ai. ||1||
Jih pāvak sur nar hai jāre
Rām uḏak jan jalaṯ ubāre. ||2||
Bẖav sāgar sukẖ sāgar māhī.
Pīv rahe jal nikẖutaṯ nāhī. ||3||
Kahi Kabīr bẖaj saringpānī.
Rām uḏak merī ṯikẖā bujẖānī. ||4||1||
-
Translation:
Raag Gauree, from the writings of the Bhagats(devotees):
One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru's Grace:
Raag Gauree Gwaarayree, Fourteen Chau-Padas Of Kabeer Jee:
I was on fire, but now I have found the Water of the Lord's Name.
This Water of the Lord's Name has cooled my burning body. ||1||Pause||
To subdue their minds, some go off into the forests;
but that Water is not found without realizing the creator. ||1||
That fire has consumed angels and mortal beings,
but the Water of the Lord's Name saves His humble servants from burning. ||2||
In the terrifying world-ocean, there is an ocean of peace.
I continue to drink it in, but this Water is never exhausted. ||3||
Kabeer says, focus on the Universal energy, like the rainbird remembers rainwater; the Water of the Lord's Name has quenched my thirst. ||4||1||

(from page 323, written by Bhagat Kabeer)

4) ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ/rainbird

ਬਾਣੀ ਸਧਨੇ ਕੀ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੈ ਇਕੁ ਭਇਆ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥
ਕਾਮਾਰਥੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਾ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥
ਤਵ ਗੁਨ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜਉ ਕਰਮੁ ਨ ਨਾਸੈ ॥
ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜਉ ਜੰਬੁਕੁ ਗ੍ਰਾਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰੁ ਮਿਲੈ ਫੁਨਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥
ਪ੍ਰਾਨ ਜੁ ਥਾਕੇ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਵਉ ॥
ਬੂਡਿ ਮੂਏ ਨਉਕਾ ਮਿਲੈ ਕਹੁ ਕਾਹਿ ਚਢਾਵਉ ॥੩॥
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੋਰਾ ॥
ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤੋਰਾ ॥੪॥੧॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Baṇī saḏẖne kī rāg bilāval
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
Nrip kanniā ke kārnai ik bẖa▫i▫ā bẖekẖ▫ḏẖārī.
Kāmārathī su▫ārthī vā kī paij savārī. ||1||
Ŧav gun kahā jagaṯ gurā ja▫o karam na nāsai.
Singẖ saran kaṯ jā▫ī▫ai ja▫o jaʼnbuk garāsai. ||1|| rahā▫o.
Ėk būnḏ jal kārne cẖāṯrik ḏukẖ pāvai.
Parān ga▫e sāgar milai fun kām na āvai. ||2||
Parān jo thāke thir nahī kaise birmāva▫o.
Būd mū▫e na▫ukā milai kaho kāhi cẖadẖāva▫o. ||3||
Mai nāhī kacẖẖ ha▫o nahī kicẖẖ āhi na morā.
A▫osar lajā rākẖ leho saḏẖnā jan ṯorā. ||4||1||
-
Translation:
(The following shabad is one of lament and longing, almost carping for liberation)
Written by Bhagat Sadhana, Raag Bilaaval:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
In order to impress a king's daughter, a man disguised himself as Vishnu.
He did it for sexual exploitation and selfish motives, but the Lord still protected his honor. ||1||
What is Your value, O Guru of the world, if You will not erase the karma of my past actions?
Why seek safety from a lion, if one is to be eaten by a jackal? ||1||Pause||
For the sake of a single rain-drop, the rainbird suffers in pain.
When its breath of life is gone, even an ocean is of no use to it. ||2||
Now, my life has grown weary, and I shall not last much longer; how can I be patient?
If I drown and die, and a boat is to come along, tell me, how shall I climb aboard? ||3||
I am nothing, I have nothing, and nothing belongs to me.
Now, protect my honor; Sadhana is Your humble servant. ||4||1||

(from page 858, written by Bhagat Sadhna)

5) ਚੰਦ/moon

ਮਃ ੨ ॥
ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਕਿ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਕੇਹੀ ਰਾਤਿ ॥
ਚੰਦ ਅਨੇਰਾ ਕਿ ਕਰੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਜਾਤਿ ॥
ਧਰਤੀ ਚੀਜੀ ਕਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਤਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਪਤਿ ਰਖੈ ਸੋਇ ॥੨॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Mėhlā 2.
Agī pālā kė kare sūraj kehī rāṯ.
Cẖanḏ anerā kė kare pa▫uṇ pāṇī ki▫ā jāṯ.
Ḏẖarṯī cẖījī kė kare jis vicẖ sabẖ kicẖẖ ho▫e.
Nānak ṯā paṯ jāṇī▫ai jā paṯ rakẖai so▫e. ||2||
-
Translation:
Second Mehl: (written by the second Guru)
(The following shabad explores how a perceived power cannot necessarily overthrow another. Similarly, one does not lose his/her honour over trivial and wordly constructs)
What can the cold do to a fire? How can the night affect the sun?
What can the darkness do to the moon? What can social status do to air and water?
What are personal possessions to the earth, from which all things are produced?
O Nanak, he alone is known as honorable, whose honor the Lord preserves. ||2||

(from page 150, written by Guru Angad)

6) ਘਨਾ/cloud

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
ਖੇਤਿ ਮਿਆਲਾ ਉਚੀਆ ਘਰੁ ਉਚਾ ਨਿਰਣਉ ॥
ਮਹਲ ਭਗਤੀ ਘਰਿ ਸਰੈ ਸਜਣ ਪਾਹੁਣਿਅਉ ॥
ਬਰਸਨਾ ਤ ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਬਹੁੜਿ ਬਰਸਹਿ ਕਾਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥੧॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Salok mėhlā 3.
Kẖeṯ mi▫ālā ucẖī▫ā gẖar ucẖā nirṇa▫o.
Mahal bẖagṯī gẖar sarai sajaṇ pāhuṇi▫a▫o.
Barsanā ṯa baras gẖanā bahuṛ barsėh kāhi.
Nānak ṯinĥ balihārṇai jinĥ gurmukẖ pā▫i▫ā man māhi. ||1||
-
Translation:
Salok, Third Mehl: (written by the third Guru)
Raising the embankments of the mind's field, I gaze at the heavenly mansion.
When the sould-bride is focused on devotion, she is visited by the friendly guest of peace.
O clouds, if you are going to rain, then go ahead and rain; why rain after the season has passed? (a plea to the creator: 'if you are to give me the gift of devotion, now is the time, for my life is limited')
Nanak is a sacrifice to those Gurmukhs who obtain the Lord in their minds. ||1||

(from page 517, written by Guru Amar Das)

7) ਕੋਕਿਲ + ਅੰਬਿ / songbird + mango

ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ॥
ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰਿ ਮੈ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਬਾਹੁੜੈ ॥
ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਧਨ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਬਿਰਹਿ ਬਿਰੋਧ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥
ਕੋਕਿਲ ਅੰਬਿ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੈ ਕਿਉ ਦੁਖੁ ਅੰਕਿ ਸਹੀਜੈ ॥
ਭਵਰੁ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮਰੁ ਮਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਚੇਤਿ ਸਹਜਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜੇ ਹਰਿ ਵਰੁ ਘਰਿ ਧਨ ਪਾਏ ॥੫॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Cẖeṯ basanṯ bẖalā bẖavar suhāvṛe.
Ban fūle manjẖ bār mai pir gẖar bāhuṛai.
Pir gẖar nahī āvai ḏẖan ki▫o sukẖ pāvai birėh biroḏẖ ṯan cẖẖījai.
Kokil amb suhāvī bolai ki▫o ḏukẖ ank sahījai.
Bẖavar bẖavanṯā fūlī dālī ki▫o jīvā mar mā▫e.
Nānak cẖeṯ sahj sukẖ pāvai je har var gẖar ḏẖan pā▫e. ||5||
-
Translation:
In the month of Chet, the lovely spring has come, and the bumble bees hum with joy.
The forest is blossoming in front of my door; if only my Beloved would return to my home!
If her Husband(the lord) does not return home, how can the bride(soul) find peace? Her body is wasting away with the sorrow of separation.
The beautiful song-bird sings, perched on the mango tree; but how can I endure the pain in the depths of my being?
The bumble bee is buzzing around the flowering branches; but how can I survive? I am dying, O my mother!
O Nanak, in Chet, peace is easily obtained, if the bride(soul) obtains the Lord as her Husband, within the home of her own heart. ||5||

(from page 1107, written by Guru Nanak)

8) ਹੰਸੁ/swan

ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ ਕੇ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ਸੁਧੰਗ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਹਉ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਤਾਇਆ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮਰੈ ਸ੍ਰਵਣੁ ਸਿਮਰਨੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ॥
ਜੈਸੇ ਹੰਸੁ ਸਰਵਰ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਹਰਿ ਜਨੁ ਕਿਉ ਰਹੈ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ॥੧॥ਕਿਨਹੂੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਿਦ ਧਾਰਿ ਕਿਨਹੂੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ ॥
ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਹਰਿ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੧੪॥੬੬॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Rāg āsāvarī gẖar 16 ke 2 mėhlā 4 suḏẖang
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
Ha▫o an▫ḏin har nām kīrṯan kara▫o.
Saṯgur mo ka▫o har nām baṯā▫i▫ā ha▫o har bin kẖin pal rėh na saka▫o. ||1|| rahā▫o.
Hamrai sarvaṇ simran har kīrṯan ha▫o har bin rėh na saka▫o ha▫o ik kẖin.
Jaise hans sarvar bin rėh na sakai ṯaise har jan ki▫o rahai har sevā bin. ||1||
Kinhūʼn parīṯ lā▫ī ḏūjā bẖā▫o riḏ ḏẖār kinhūʼn parīṯ lā▫ī moh apmān.
Har jan parīṯ lā▫ī har nirbāṇ paḏ Nānak simraṯ har har bẖagvān. ||2||14||66||
-
Translation:
Raag Aasaavaree, 2 Of Sixteenth House, Fourth Mehl,(written by the fourth Guru) Sudhang:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
Night and day, I sing the Kirtan, the Praises of the Name of the Lord.
The True Guru has revealed to me the Name of the Lord; without the Lord, I cannot live, for a moment, not even for an instant. ||1||Pause||
My ears hear the Lord's Kirtan, and I contemplate Him; without the Lord, I cannot live, even for an instant.
As the swan cannot live without the lake, how can the Lord's servant live without serving Him? ||1||
Some enshrine love for duality in their hearts, and some pledge love for worldly attachments and ego.
The Lord's servant embraces love for the Lord and the state of Nirvaanaa; Nanak contemplates the Lord, the Lord God. ||2||14||66||

(from page 369, written by Guru Ram Das)

9) ਕੁੰਮੀ/tortoise

ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬਹਿ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਈ ॥
ਜੇ ਧਾਵਹਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ ਪਿੰਡੁ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ॥
ਦੇਇ ਅਹਾਰੁ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥
ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹਿ ਤਨ ਤਿਸੁ ਬਾਹਰਿ ਪੰਖ ਖੀਰੁ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝਿ ਦੇਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥
ਪਾਖਣਿ ਕੀਟੁ ਗੁਪਤੁ ਹੋਇ ਰਹਤਾ ਤਾ ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਨਾਹੀ ॥
ਕਹੈ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀਅ ਡਰਾਂਹੀ ॥੩॥੩॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Re cẖiṯ cẖeṯas kī na ḏa▫yāl ḏamoḏar bibahi na jānas ko▫ī.
Je ḏẖāvėh barahmand kẖand ka▫o karṯā karai so ho▫ī. ||1|| rahā▫o.
Jannī kere uḏar uḏak mėh pind kī▫ā ḏas ḏu▫ārā.
Ḏe▫e ahār agan mėh rākẖai aisā kẖasam hamārā. ||1||
Kummī jal māhi ṯan ṯis bāhar pankẖ kẖīr ṯin nāhī.
Pūran parmānanḏ manohar samajẖ ḏekẖ man māhī. ||2||
Pākẖaṇ kīt gupaṯ ho▫e rahṯā ṯā cẖo mārag nāhī.
Kahai ḏẖannā pūran ṯāhū ko maṯ re jī▫a darāʼnhī. ||3||3||
-
Translation:
(This shabad explores faith, and different ways in which all beings are looked after)
O my consciousness, why don't you remain conscious of the Merciful Lord? How can you recognize any other?
You may run around the whole universe, but anything that happens is within the command of the creator. ||1||Pause||
In the water of the mother's womb, the creator designed the human body to have ten gates.
He gives it sustenance, and preserves it in fire - such is my Lord and Master. ||1||
The mother turtle is in the water, and her babies are out of the water. She has no wings to protect them, and no milk to feed them.
The Perfect Lord, the embodiment of supreme bliss, the Fascinating Lord takes care of them. See this, and understand it in your mind||2||
The worm lies hidden under the stone - there is no way for him to escape.
Says Dhanna, the Perfect Lord takes care of him, too. Fear not, O my soul. ||3||3||

(from page 189, written by Bhagat Dhanna)

10) ਸਿੰਘਚ/tiger

ਆਸਾ ॥
ਸਾਪੁ ਕੁੰਚ ਛੋਡੈ ਬਿਖੁ ਨਹੀ ਛਾਡੈ ॥
ਉਦਕ ਮਾਹਿ ਜੈਸੇ ਬਗੁ ਧਿਆਨੁ ਮਾਡੈ ॥੧॥
ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨੁ ਜਪੰਨਾ ॥
ਜਬ ਤੇ ਸੁਧੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿੰਘਚ ਭੋਜਨੁ ਜੋ ਨਰੁ ਜਾਨੈ ॥
ਐਸੇ ਹੀ ਠਗਦੇਉ ਬਖਾਨੈ ॥੨॥
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹਿ ਲੇ ਝਗਰਾ ॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਓ ਰੇ ਦਗਰਾ ॥੩॥੪॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Āsā.
Sāp kuncẖ cẖẖodai bikẖ nahī cẖẖādai.Uḏak māhi jaise bag ḏẖi▫ān mādai. ||1||
Kāhe ka▫o kījai ḏẖi▫ān japannā.
Jab ṯe suḏẖ nāhī man apnā. ||1|| rahā▫o.
Singẖacẖ bẖojan jo nar jānai.
Aise hī ṯẖagḏe▫o bakẖānai. ||2||
Nāme ke su▫āmī lāhi le jẖagrā.
Rām rasā▫in pī▫o re ḏagrā. ||3||4||
-
Translation:
(This shabad focuses on metaphors of deceipt, and how one's actions should match his/her intentions)
Aasaa:
The snake sheds its skin, but it does not lose its venom.
The heron appears to be meditating, but it is, in fact, focused on the water. ||1||
Why do you practice meditation and chanting,
when your mind is impure and unfocused? ||1||Pause||
That man who feeds like a lion,(i.e. by attacking and harming another life)
is akin to the master of thieves. ||2||
Naam Dayv's Lord and Master has settled my inner conflicts.
Drink in the sublime elixir of the Lord, O deceitful one. ||3||4||

(from page 485, written by Bhagat Namdev)

11) ਮ੍ਰਿਗ/deer

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਉ ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥
ਅਹਿਨਿਸਿ ਮਗਨੁ ਰਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ ਇਹ ਬਿਧਿ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥
ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹੁ ਜਗ ਦੇਖਿ ਤਾਸਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥੧॥
ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਕਾਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਮੂੜ ਤਾਹਿ ਬਿਸਰਾਵੈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈ ਕੋਊ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥੨॥੩॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Ga▫oṛī mėhlā 9.
Parānī ka▫o har jas man nahī āvai.
Ahinis magan rahai mā▫i▫ā mai kaho kaise gun gāvai. ||1|| rahā▫o.
Pūṯ mīṯ mā▫i▫ā mamṯā si▫o ih biḏẖ āp banḏẖāvai.
Marig ṯarisnā ji▫o jẖūṯẖo ih jag ḏekẖ ṯās uṯẖ ḏẖāvai. ||1||
Jan Nānak kotan mai ko▫ū bẖajan rām ko pāvai. ||2||3||
-
Translation:
Gauree, Ninth Mehl:(written by the ninth Guru)
The Praise of the Lord does not rest in the minds of mortals.(lament)
Day and night, they remain engrossed in Maya(materialism). Tell me, how can they sing God's Glories? ||1||Pause||
In this way, they bind themselves to children, friends, Maya and possessiveness.
Like the deer's disillusioned vision, this world is false; and yet, beholding it, they chase after it. ||1||
Our Lord and Master is the source of pleasures and liberation; and yet, the fool forgets Him.
O servant Nanak, among millions, there is scarcely anyone who attains the Lord's meditation. ||2||3||

(from page 219, written by Guru Tegh Bahadur)

12) ਮੀਨਿ/fish

ਗੂਜਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੩
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਦੂਧੁ ਤ ਬਛਰੈ ਥਨਹੁ ਬਿਟਾਰਿਓ ॥
ਫੂਲੁ ਭਵਰਿ ਜਲੁ ਮੀਨਿ ਬਿਗਾਰਿਓ ॥੧॥
ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਫੂਲੁ ਅਨੂਪੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈਲਾਗਰ ਬੇਰ੍ਹੇ ਹੈ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥
ਬਿਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਸਹਿ ਇਕ ਸੰਗਾ ॥੨॥
ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਹਿ ਬਾਸਾ ॥
ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥੩॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ ॥੪॥
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹਿ ਨ ਤੋਰੀ ॥
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥੫॥੧॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)
Gūjrī sarī Raviḏās jī ke paḏe gẖar 3
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
Ḏūḏẖ ṯa bacẖẖrai thanhu bitāri▫o.
Fūl bẖavar jal mīn bigāri▫o. ||1||
Mā▫ī gobinḏ pūjā kahā lai cẖarāva▫o.
Avar na fūl anūp na pāva▫o. ||1|| rahā▫o.
Mailāgar berĥe hai bẖu▫i▫angā.
Bikẖ amriṯ basėh ik sangā. ||2||
Ḏẖūp ḏīp na▫ībeḏėh bāsā.
Kaise pūj karahi ṯerī ḏāsā. ||3||
Ŧan man arpa▫o pūj cẖarāva▫o.
Gur parsāḏ niranjan pāva▫o. ||4||
Pūjā arcẖā āhi na ṯorī.
Kahi Raviḏās kavan gaṯ morī. ||5||1||
-
Translation:
Goojaree, Padas Of Ravi Daas Jee, Third House:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
The calf has tainted the milk from the teats.
The bumble bee has tainted the flower, and the fish have done so to the water. ||1||
O mother, where shall I find any offering for the Lord's worship? I cannot find any other flowers worthy of the incomparable Lord. ||1||Pause||
The snakes encircle the sandalwood trees.
Poison and nectar dwell there together. ||2||
Even with incense, lamps, offerings of food and fragrant flowers,
how are Your servants to worship You? ||3||
I dedicate and offer my body and mind to You.
By Guru's Grace, I attain the immaculate Lord. ||4||
I cannot worship You, nor offer You flowers.
Says Ravi Daas, what shall my condition be hereafter? ||5||1||

(from page 525, written by Bhagat Ravidas)

*TRANSLATIONS IN PROGRESS*

bottom of page