top of page
aa_670.jpg
ffff_670.jpg

Aad Granth Garden

Baag-e-Aad

This drawing highlights (with both imagery and full text) 16 of many reoccurring flora references in the poetry of Sri Guru Granth Sahib (SGGS). From noxious plants. All 12 pieces of writing included in this drawing have different authors, including all 6 gurus (mehla 1-5, 9) who contributed their writing to SGGS, and 10 of the bhagats & bards (kabir, fareed, dhanna, ramanand, namdev, ravidas, trilochan, bhatt bhalh, bhatt gayand, sata+balwand). See text, transliterations, & translations, detailed images below:

INCLUDED TEXT (in progress!)

1) ਸਾਲੀ/rice


ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਿਮ ਆਖੀ(ਚਰਨ ੩)

ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਕੋ ਸਾਲੁ ਜਿਵਾਹੇ ਸਾਲੀ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਗਲਾ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸਚਾ ਕਰੇ ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਦਰਹਾਲੀ ॥
ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਸਚੁ ਕਰਤੈ ਬੰਧਿ ਬਹਾਲੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਪਲਟੁ ਕਰਿ ਮਲਿ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਸੈ ਡਾਲੀ ॥
ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਉਮਤਿ ਖੜੀ ਮਸਕਲੈ ਹੋਇ ਜੰਗਾਲੀ ॥
ਦਰਿ ਦਰਵੇਸੁ ਖਸੰਮ ਦੈ ਨਾਇ ਸਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ ॥
ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸੁ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤ੍ਰਾਲੀ ॥
ਲੰਗਰਿ ਦਉਲਤਿ ਵੰਡੀਐ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੀਰਿ ਘਿਆਲੀ ॥
ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ ॥
ਪਏ ਕਬੂਲੁ ਖਸੰਮ ਨਾਲਿ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ ॥
ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀ ॥੩॥
-
Transliteration: (from srigranth.org)

Jin kīṯī so mannṇā ko sāl jivāhe sālī.
Ḏẖaram rā▫e hai ḏevṯā lai galā kare ḏalālī.
Saṯgur ākẖai sacẖā kare sā bāṯ hovai ḏarhālī.
Nānak kā▫i▫ā palat kar mal ṯakẖaṯ baiṯẖā sai dālī.
Ḏar seve umaṯ kẖaṛī maskalai ho▫e jangālī.
Ḏar ḏarves kẖasamm ḏai nā▫e sacẖai baṇī lālī.
Balvand kẖīvī nek jan jis bahuṯī cẖẖā▫o paṯrālī.
Langar ḏa▫ulaṯ vandī▫ai ras amriṯ kẖīr gẖi▫ālī.
Gursikẖā ke mukẖ ujle manmukẖ thī▫e parālī.
Pa▫e kabūl kẖasamm nāl jāʼn gẖāl marḏī gẖālī.
Māṯā kẖīvī saho so▫e jin go▫e uṯẖālī. ||3||

bottom of page